Rafiq Ələkbərin ŞEİRLƏRİ

0
1

<p><strong>Ruhum bağ salıbdır obir Allaha</strong></p>

<p>Oddan yaranmaqla öyünmə çox da,</p>

<p>Mən də Od yurdunun oğluyam, şeytan.</p>

<p>Səni Tanrı göydən yerə düşürdü,</p>

<p>Mən isə göylərə bağlıyam şeytan.</p>

<p> </p>

<p>Artıq qəzəbindən özün yan,kül ol,</p>

<p>Bəs edər insana bəslədiyin kin.</p>

<p>Deyən vaxtı çatıb,məndən uzaqlaş,</p>

<p>Sən odlar yurdunun oğlundan çəkin.</p>

<p> </p>

<p>Tanrım, bağışla</p>

<p> </p>

<p>Düşündüm,özümü dərk edim bir az,</p>

<p>Ayaq tutan yerdən heç qaçmamışam.</p>

<p>Yerdəyəm,göydəyəm, bilmədim bunu,</p>

<p>Mən özüm-özümdən baş açmamışam.</p>

<p> </p>

<p>O qədər yazdım ki,bir cümlə cıxdı,</p>

<p>O,Böyük  Mütləqdir, O, böyük cümlə.</p>

<p>Tapındım,sığındım,pənah apardım,</p>

<p>Şeytandan,İblisdən görəndə həmlə.</p>

<p> </p>

<p>Bizim kitabımız göydən gəlibdir,</p>

<p>Bir hikmət axtardım hər ayəsində.</p>

<p>Dərin  zülmətləri yarıb keçmişəm,</p>

<p>Tanrıdan aldığım nur sayəsində.</p>

<p> </p>

<p>Kim deyir mən elə hamı kimiyəm,</p>

<p>Hamı mənim kimi seçilə bilməz.</p>

<p>Bütün sevdaların əhdi,peymanı,</p>

<p>Tanrı sevgisiylə ölçülə bilməz.</p>

<p> </p>

<p>Bu çay dağları da tən yarı bölür,</p>

<p>Bu çay ayrı salıb sal qayaları.</p>

<p>Çayın bu tayında quzu mələşir,</p>

<p>Obiri tayında ot tayaları.</p>

<p> </p>

<p>Bir duası vardır hər çiçəyində,</p>

<p>Qucağını açar çiçəklər mənə.</p>

<p>Bura elə yerdir,elə məkandır,</p>

<p>Gülməyi tapşırdı mələklər mənə.</p>

<p> </p>

<p>Havaya heç zaman söz buraxmadım,</p>

<p>Heş kəs inciməsin mənim sözümdən.</p>

<p>Yerin günahını mən də daşıdım,</p>

<p>Şikayət edirəm özüm-özümdən.</p>

<p> </p>

<p>Bir göz qırpımında günah yuyulmaz,</p>

<p>Günahlar yuyular qarla,yağışla.</p>

<p>Təzədən o qıza gözüm sataşdı,</p>

<p>Dedim, günahımı, Tanrım, bağışla.</p>

<p> </p>

<p>Özünü sayırsan bəşərdən üstün,</p>

<p>Toruna düşübdür  bilmədən çoxu.</p>

<p>Bütün mələkləri Tanrı yaradıb,</p>

<p>Sən də mələklərin birisən axı.</p>

<p> </p>

<p>Yurdumun odudur gözünə girən</p>

<p>Harada  varamsa  burun soxursan.</p>

<p>Elə addım-addım izləməklə də,</p>

<p>Həm mən,həm yurdumdan əvəz çıxırsan.</p>

<p> </p>

<p>Məni eşq yandırdı  güclü oduyla,</p>

<p>Cəhənnəm odundan uzağam daha.</p>

<p>Sən məni yandıra bilmərsən şeytan,</p>

<p>Ruhum bağ salıbdır obir Allaha</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Bəlkə həyatımdan çıxıb gedirsən</strong></p>

<p> </p>

<p>Bunun özü necə vurulmaqdır ki,</p>

<p>Sadəcə gözücu baxıb gedirsən</p>

<p>Özümə gəlməmiş səni görəndə,</p>

<p>Bir göz tətiyini sıxıb gedirsən.</p>

<p> </p>

<p>Dedim ki,özümə bir güc  gələrəm,</p>

<p>O incə qəlbində eşq incələrəm.</p>

<p>Nədən  boşa gedir düşüncələrim,</p>

<p>Hər şeyi bir anda yıxıb gedirsən.</p>

<p> </p>

<p>Gün vurub sübh çağı oyananda da,</p>

<p>Görmürsən yanında dayananda da.</p>

<p>Hər dəfə gözümdən yayınanda da,</p>

<p>Bəlkə  həyatımdan çıxıb gedirsən.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Yarımçıq bəndimi tamamlamadım</strong></p>

<p> </p>

<p>Baxırsan zamana cürətlidir ki,</p>

<p>Hər gün bir dərd qoyur yaşımın üstə.</p>

<p>Dalğalar o qədər sürətlidir ki,</p>

<p>Sahilə tullanır başımın üstdən.</p>

<p> </p>

<p>Bəzən gil,palçıqdan məzar tikirəm,</p>

<p>Görən nə olacaq məzar dibində?</p>

<p>Eh, gör mən də nəyin dərdin çəkirəm,</p>

<p>Ağlım başımdadır, pulum cibimdə.</p>

<p> </p>

<p>Sözü öz dilimdə bişirməmişdən,</p>

<p>Yüz dəfə keçirdim onu ələkdən.</p>

<p>Bu gülü dərirəm, keçib iş-işdən,</p>

<p>Güllər də bezibdi bakirəlikdən.</p>

<p> </p>

<p>Eh,kiməm, tənhayam, bəlkə adayam,</p>

<p>Onunçün insan tək ölə bilmirəm.</p>

<p>Ona xəbər verin mən buradayam,</p>

<p>Körpü istündəyəm,gələ bilmirəm.</p>

<p> </p>

<p>Deyəsən bu yerdə tükənir sözüm,</p>

<p>Bir uşaqlıq cağım düşür yadıma.</p>

<p>Yerdə ulduz olmaq nəyimə lazım,</p>

<p>Göydə bir ulduza verin adımı.</p>

<p> </p>

<p>Oqız salam verir gözləri ilə,</p>

<p>Oqızı mən indi tamam anladım,</p>

<p>Nə qədər sabahlar ötüşsə belə,</p>

<p>Yarımçıq bəndimi tamamlamadım.</p>

<p> </p>

<p>Boylandım sola da,baxdım sağa da,</p>

<p>Qalmışam məsum tək ortada hələ.</p>

<p>Vaxt tapa bilmədim qocalmağa da,</p>

<p>Necə oturmuşam partada hələ.</p>

<p> </p>

<p>Dünyanın həm özü,həm dərdi ağır,</p>

<p>Onu gəzdirirəm  bir qolum üstə.</p>

<p>Hamı danışsa da kim-kimə baxır,</p>

<p>Zaman davam edir öz yolu üstə.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Göylərdə uçmağı bacarmadıqsa…</strong></p>

<p> </p>

<p>Bəzən günəş kimi güldün üzümə,</p>

<p>Bəzən də yolumda duman,çən oldun.</p>

<p>Bu uzun illərin sevda nurundan,</p>

<p>Od alan mən oldum, donan sən oldun.</p>

<p> </p>

<p>Bəzən düşündüm ki, bu qız görəsən,</p>

<p>Niyə razı qalmır saf diləyimdən.</p>

<p>Qəlbimi açmağa yollar aradım,</p>

<p>Yol açdı dilimə söz ürəyimdən.</p>

<p> </p>

<p>Göylər od tutmuşdu, yanırdı qürub,</p>

<p>Ruhumsa əsirdi o an təlaşdan.</p>

<p>Bax o qürub çağı qarşında durub,</p>

<p>“Qız sənə aşiqəm”- dedim yavaşdan</p>

<p> </p>

<p>Soyuq baxışların bağrımı dəldi,</p>

<p>Söndü ümidlərim, söndü büsbütün.</p>

<p>Yaxşı ki, bir azca insafa gəldin,</p>

<p>“Elçi göndərərsən, baxarıq”- dedin.</p>

<p> </p>

<p>Elə bil unutdun,dandın bu zaman,</p>

<p>Eşqin od çağını, alov cağını…</p>

<p>Sən necə üzümə söylədin,gülüm,</p>

<p>Mənə yox,elçiyə inandığını.</p>

<p> </p>

<p>Bilmədin içimdə dolaşır nələr,</p>

<p>Varmı iç dünyamı ölçən ölçülər?!</p>

<p>Sənli ürəyimdə bir sevda mələr,</p>

<p>Necə deyəcəkdi bunu elçilər.</p>

<p> </p>

<p>Elçi nə biləydi,mən nə çəkirəm.</p>

<p>Bu iş belə getməz,yox belə qalmaz.</p>

<p>O vaxt dəniz idi qəlbim səninlə,</p>

<p>İndi ümmanlarla heç belə dolmaz.</p>

<p> </p>

<p>Elə bil göylərdə uçurdu ruhum,</p>

<p>Ən uca göylərdən bir sözlə düşdüm.</p>

<p>Səndən çox əzablar görsəm də ancaq,</p>

<p>Bu ağır cavabı gözləməmişdim.</p>

<p> </p>

<p>Gözümdə kainat talandı yenə,</p>

<p>Daha mənim deyil oulduz,oay.</p>

<p>Göydəki qapılar bağlandı mənə,</p>

<p>Yer öz qapısını açdı taybatay.</p>

<p> </p>

<p>Elçilər söyləsin sözünü qısa,</p>

<p>Elçilər danışsın,biz səssiz qalaq.</p>

<p>Göylərdə uçmağı bacarmadıqsa,</p>

<p>Bir cüt çiçək kimi yerlərdə solaq.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Şair ruhdur, gözəl mələk</strong></p>

<p> </p>

<p>Şair ruhdur, gözəl mələk, əzizim,</p>

<p>Cənnət üçün yaranmışlar tək-təkdi.</p>

<p>Bu dünyada şair dərddən üzülər,</p>

<p>Bu dünyada mələk elə mələkdi.</p>

<p> </p>

<p>Şair-gözəl qohumdular əzəldən,</p>

<p>Hansı dünya, hansı məkan fərqi yox.</p>

<p>Bu dünyada şairləri üzənlər,</p>

<p>O, dünyada ruhlarını qoruyur.</p>

<p> </p>

<p>Şair təbi, gözəl nuru həyatdı,</p>

<p>Kainatda xoşbəxtliyin açarı.</p>

<p>Tanrım, niyə Sən bəndələr yaratdın,</p>

<p>Gözəlləri şairlərdən qaçırır.</p>

<p> </p>

<p>Şair Tanrı sevgisindən doğulub,</p>

<p>Gözəl-mələk lap Tanrının yanında.</p>

<p>Ey gözəllər şairlərdən qaçmayın,</p>

<p>Qoy birləşək lap Tanrının yanında.</p>

<p> </p>

<p>Şair ruhdur, gözəl mələk,dərd-qəmi,</p>

<p>Hamı bilir bir-birindən çəkər kim.</p>

<p>            Ey şairlər six cənnətə getməyin,</p>

<p>            Cənnətdə də ruha mələkdi hakim.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Özünü sevdirə bilmirsən mənə</strong></p>

<p> </p>

<p>Özünü sevdirə bilmirsən mənə,</p>

<p>Sən özün gedirsən qəmin üstünə.</p>

<p>Guya ki, günahkar mənəm həmişə,</p>

<p>Hər şeyi yıxırsan mənim üstümə.</p>

<p> </p>

<p>Guya gözəlliyi duymuram, məncə</p>

<p>Bu  hissi  öncədən qəlb etməliydi.</p>

<p>Razı olmasaydım özümdən-dedin,</p>

<p>Gözəlliyin məni cəlb etməliydi.</p>

<p> </p>

<p>Sən mənim içimi duymalısan, qız,</p>

<p>Səni uzaq edən içimdir mənim.</p>

<p>Gözəlsən ölçüyə sığışmalısan,</p>

<p>Şairəm sonsuzluq ölçümdür mənim.</p>

<p> </p>

<p>Eşq də tarazlığı sevir əzizim,</p>

<p>Çalış tikanı da gülə döndərək.</p>

<p>İçim okeandır, ümmandır mənim,</p>

<p>Deyirsən, gəl onu gölə döndərək.</p>

<p> </p>

<p>Məndən sevgi payı istəyirsənsə,</p>

<p>Onu xırdalama, etmə heç xırda.</p>

<p>Okeana çaylar, dənizlər sığar,</p>

<p>Göllər bataqlıq da olar axırda.</p>

<p> </p>

<p>Həyatda yarıyıb kimlər sevgidən,</p>

<p>O, bəzən şirindir, bəzən acıdır.</p>

<p>Sevilməmək sənə dərddirsə mənə,</p>

<p>Eşqlər həyatımın taxtı-tacıdır.</p>

<p> </p>

<p>Gözəlliyi duymaq şairə nədir,</p>

<p>Şair gözəlliyi tora salır bil.</p>

<p>Şairin içində nurdandır o, tor,</p>

<p>Hörümçək toruna düşən tək deyil.</p>

<p> </p>

<p>Deyirəm sevilsin, sevsin insanlar,</p>

<p>Hamı sadiq olsun öz aşiqinə.</p>

<p>Gözələ vurular minlər, milyonlar,</p>

<p>Yenə möhtacdırlar şair eşqinə.</p>

<p> </p>

<p>Şairlər sevərlər bəni-insanı,</p>

<p>Şairlər göyləri yerlərə qatar.</p>

<p>İnsan yox şairdən eşq umursansa,</p>

<p>Ondan bir damla pay sənə də çatar.</p>

<p> </p>

<p>Tükənməz  oyundur sevgi həyatda,</p>

<p>Uduzdun nəmləmə qəmdən gözünü.</p>

<p>Niyə sevilmirsən günahkar tapma,</p>

<p>Çalış sevdirməyə bacar özünü.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>GÖYLƏR QİSMƏTİMDİR</strong></p>

<p> </p>

<p>Yenə üz tutmuşam kədər dağına,</p>

<p>Dağ saxlamaz dərdi, əlacı göydə.</p>

<p>Ömrüm sanki dönüb göy qurşağına,</p>

<p>Bir ucu yerdədir, bir ucu göydə.</p>

<p> </p>

<p>Yaşamaq özü də zülümdür, Allah,</p>

<p>Hələ dayanmıram, hələ gedirəm.</p>

<p>Ömrün son mənzili ölümdür, Allah,</p>

<p>Mən oraya gülə-gülə gedirəm.</p>

<p> </p>

<p>Göy imiş bəlkə də əzəl qismətim,</p>

<p>Günəşə baxıram, Aya baxıram.</p>

<p>Bu yer qurtaracaq günahdan çətin,</p>

<p>Günahı olmayan Göyə baxıram.</p>

<p> </p>

<p>Bəlkə də arıya bənzəyək bir az,</p>

<p>Günah əməllərin onda sonu var.</p>

<p>Arı pətəyində ilahi nizam,</p>

<p>Arı dünyasının öz qanunu var.</p>

<p> </p>

<p>Tanrı göy üzünü qorumaq üçün,</p>

<p>Təmizlik bəxş etdi ançaq göylərə.</p>

<p>İlahi mələklər göylərdə sakin,</p>

<p>Öz şər mələyini göndərdi yerə.</p>

<p> </p>

<p>Pozulur dünyada haqqın gərdişi,</p>

<p>Bu dünya fırlanır, çox nəhs fırlanır.</p>

<p>Qiyamətə qalıb dünyanın işi.</p>

<p>Çünki dünyamızda İblis fırlanır.</p>

<p> </p>

<p>Göydə ulduz payım, göydə bürc payım,</p>

<p>Taleyim, qismətim göylərə bağlı.</p>

<p>Ruhuma Tanrıdan gələn güc payı,</p>

<p>Mütləq Yaradanı dərk edən ağlım.</p>

<p> </p>

<p>Nədən sıxılıram, İlahi, nədən,</p>

<p>Deyəsən cismimə bu dünya evdir.</p>

<p>Tapmıram bu sirrin izahın nədən,</p>

<p>Yerdə yaşasam da, göyləri sevdim.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Yenə üz tutmuşam kədər dağına,</p>

<p>Dağ saxlamaz dərdi əlacı göydə.</p>

<p>Ömrüm sanki dönüb göy qurşağına,</p>

<p>Bir ucu yerdədir,bir ucu göydə.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Domino daşı</p>

<p> </p>

<p>Gördük həyatımız rəvan getməyir,</p>

<p>Nə dodaq çatladaq, nə ağız büzək.</p>

<p>Varsa qarşımızda domino daşları,</p>

<p>Götürüb qaydayla sıraya düzək.</p>

<p> </p>

<p>Dominoya baxmayaq qumar daşıtək,</p>

<p>Onun öz sirri var, öz qaydası var.</p>

<p>Kiməsə bu daşlar hikmət dərsidir,</p>

<p>Kiməsə hardasa bir faydası var.</p>

<p> </p>

<p>Əgər dominodasan, oyna sonacan,</p>

<p>Kiçikdir, böyükdür, atma daşını.</p>

<p>Ağqoşa düşəndə heyfislənməyin,</p>

<p>Heç də reklam etmə altıqoşanı.</p>

<p> </p>

<p>Sən nə oynayırsan oyna sonacan,</p>

<p>Özünlə bir çilingağacı daşı.</p>

<p>Daş üstə daş qoymaq hünərdir indi,</p>

<p>Bir şansdır bu, olsa lap domino daşı.</p>

<p> </p>

<p>Görərsən bu daşlar nədən düzəlib?</p>

<p>Bəlkə də təsəlli vermək üçündü.</p>

<p>Bütün qoşaları atdım qırağa,</p>

<p>Mənə uyğun gələn dördün üçüdü.</p>

<p> </p>

<p>Hələlik tənhayam bu həyatda mən,</p>

<p>Hələlik seçirəm ağın birini.</p>

<p>Domino daşında bir nizam vardır,</p>

<p>Hər daş tamamlayır ancaq yerini,</p>

<p> </p>

<p>Ağ yolun yolçusu ağqoşa deyil,</p>

<p>O, bir heçlik kimi sənə həmlədir.</p>

<p>Bir az qəribədir həyat oyunu,</p>

<p>Onun gedişləri kədər, qəmlədir.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Dünya qərar tutub qoşalar üstə</p>

<p>Yoxsa ilişərdi tində, dalanda.</p>

<p>Tək övlad sonsuzluq sayılır bəzən,</p>

<p>Yaxşıdır övlad da qoşa olanda.</p>

<p> </p>

<p>Bir də görürsən ki, ötdü cavanlıq,</p>

<p>Ömrün axırına, başa gedirik.</p>

<p>Hərdən ömrümüzü yelə tapşırıb,</p>

<p>Hərdən bu dünyayla qoşa gedirik.</p>

<p> </p>

<p>Dünya qoşalara görə yaşayır,</p>

<p>Olsun gündüz-gecə, ya axşam-səhər.</p>

<p>Qoşalar olmasa, dünya olmazdı,</p>

<p>Ömrünü vurardı ya da bir təhər.</p>

<p> </p>

<p>Dominodan ev tikib sevinmək üçün,</p>

<p>Onun daşlarını düzdük sıraya.</p>

<p>Oyunda ən böyük məqamdır bəlkə,</p>

<p>Ən böyük qoşalar çıxsa araya.</p>

<p> </p>

<p>Dominoya kökləyək arzuları biz,</p>

<p>Çıxaq bir qabıqdan, çıxaq dəridən.</p>

<p>Bəlkə qarşımıza qoşalar çıxdı.</p>

<p>Canımız qurtardı ağın birindən.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Ürəyimdən çıxmısan</strong></p>

<p> </p>

<p>Ürəyim çırpınür “yar” deyə-deyə,<br />Ürək nə deyirsə yara yazıram.<br />Səni düşünəndə çox zaman gülüm,<br />Qəlbimin səsinə qulaq asıram.</p>

<p> </p>

<p>Sevgi okeandır ucsuz-bucaqsız,<br />Onun dalğaları ömrə yığışır.<br />Eşqin sərhədləri hüdudsuzdursa<br />Bəs nədən bir kiçik qəlbə sığışır?</p>

<p> </p>

<p>Bizi bağlayan çox tellər yoxsa da,<br />Sənə ürəyimlə bağlanmışam mən.<br />Vətən fədaisi cənnətə gedər,<br />Eşqin fədaisi dönər dinindən.</p>

<p> </p>

<p>Ləpəli dənizdir ürəyim yəqin,<br />Çaytək ürəyimə axmısan mənim.<br />Bilmirəm dünyaya insan tək gəldin,<br />Yoxsa ürəyimdən çıxmısan mənim.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Tələsmə hələlik adi olmağa</strong></p>

<p> </p>

<p>Sən öz vücudunu kətandan örtmə,</p>

<p>Əncir yarpağından ilmələr elə.</p>

<p>Necə də sirlisən, sirlisən gülüm,</p>

<p>Sən öz yaxandakı düymələr ilə.</p>

<p> </p>

<p>Belə sirli olmaq, qapalı olmaq,</p>

<p>Sanki dağ başına ucaldır səni.</p>

<p>Səndə xəzinə var, necə xəzinə,</p>

<p>Düymələr gizlədir o, xəzinəni.</p>

<p> </p>

<p>Tələsmə hələlik adam olmağa,</p>

<p>Yoxsa  mənim kimi yetim qalarsan.</p>

<p>Yaxanda düymələr açılar birdən,</p>

<p>Birdən səndən iraq insan olarsan.</p>

<p> </p>

<p>Qadına mələk sirli qalmağa,</p>

<p>Tanrı özü verər macal həmişə.</p>

<p>Tanrının sevimli bəndəsi olub,</p>

<p>Sən də sirli qalıb ucal həmişə.</p>

<p> </p>

<p>Düymədə sirr vardır, ilahi bir sirr,</p>

<p>Bu sirdən ruhuna şəfəq saçılar.</p>

<p>Tanrı sınağıdır qadın sirləri</p>

<p>Düymə boşalarsa sirlər açılar.</p>

<p> </p>

<p>Gizlət xəzinəni, əzizim gizlət,</p>

<p>Bir az da möhkəmlət qapantıları.</p>

<p>Xəzinə taparlar yerin altından,</p>

<p>Sonda gizlədərlər tapıntıları.</p>

<p> </p>

<p>Tələsmə hələlik adi olmağa,</p>

<p>Sən də mənim kimi yetim qalarsan.</p>

<p>Yaxanda düymələr açılar birdən,</p>

<p>Qorxuram ki, birdən  insan olarsan.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>O QIZIN GÖZLƏRİ YOL ÇƏKİR HƏLƏ</strong></p>

<p> </p>

<p>Belə tənhalığa yovuşa bilmir,</p>

<p>İçindəki qəmdən sovuşa bilmir.</p>

<p>O qız sevdiyinə qovuşa bilmir</p>

<p>O qızın gözləri yol çəkir hələ.</p>

<p> </p>

<p>Hələ boynu bükük gülə bənzəyir,</p>

<p>Sözünün üstündə durub gözləyir.</p>

<p>Ürək üsyan edir, ağıl “döz” deyir,</p>

<p>O qızın gözləri yol çəkir hələ.</p>

<p> </p>

<p>Sevənlər son məktub yazıb gedirlər,</p>

<p>Bəxtdən gileylənib, susub gedirlər.</p>

<p>Qapıdan elçilər küsüb gedirlər,</p>

<p>O qızın gözləri yol çəkir hələ.</p>

<p> </p>

<p>Eşqin atəşində yanıb bişəcək,</p>

<p>Üç il belə getdi, gözlər beşəcən,</p>

<p>Bəxti göy zənbillə göydən düşəcək,</p>

<p>O qızın göləri yol çəkir hələ.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>TƏNDİR</strong></p>

<p> </p>

<p>Niyə həyətlərdə təndir azalır,</p>

<p>Bəlkə od payımız yaddan çıxıbdır?</p>

<p>Bizim yurdumuzun od ürəyi var,</p>

<p>Bizim çörəyimiz oddan çıxıbdır.</p>

<p> </p>

<p>Tanri bu torpağa od ruhu verib,</p>

<p>Odlar diyarını odla yaşadar.</p>

<p>Tanrı yaradıbsa ruh verib demək,</p>

<p>Hətta torpağa da, hətta daşa da.</p>

<p> </p>

<p>Müqəddəs təndirdə odla oynamaq,</p>

<p>Hörmüzə, Odərə hörmət işidir.</p>

<p>Həyətdə tikilən təndir, qardaşım,</p>

<p>Yurdun oda olan sitayişidir.</p>

<p> </p>

<p>Təndirdən od çıxır, oddan tullanım,</p>

<p>Onda itəcəkdir hər ağrı-acım.</p>

<p>Kündəni təndirə yapdığı anda,</p>

<p>Oda, bərəkətə əyilir bacım.</p>

<p> </p>

<p>Tanrı bu torpağa od ruhu verib,</p>

<p>Bəxtini yazmaqsa yaddan çıxıbdır.</p>

<p>Təndirdə həm od var, həm də bərəkət,</p>

<p>Bizim çörəyimiz oddan çıxıbdır.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Qapı ağzında</strong></p>

<p> </p>

<p>Sizin evinizə behişt deyərəm,</p>

<p>Məndən soruşsalar behiştin hanı?</p>

<p>Yolüstü bir dəstə gül alım sənə,</p>

<p>Bəlkə də telinlə dəyişdim onu.</p>

<p> </p>

<p>Bu şəhər nə bilir, kimik, nəçiyik,</p>

<p>Bir  dost  kimi  sizə gedirik qoşa.</p>

<p>Çatdıqsa, qoy durum  qapı ağzında,</p>

<p>Özünsə addımla yuxarı başa.</p>

<p> </p>

<p>Yolu da yüz dəfə ölçüb biçirəm,</p>

<p>Ya yolu genəltdim, ya da ki, yoldum.</p>

<p>Bilirəm xeyri də olmadı bunun,</p>

<p>Nə irəli düşdüm, nə geri qaldım.</p>

<p> </p>

<p>Qapının ağzını xoşlayıram mən,</p>

<p>Evdə tam başqadır yerişin sənin.</p>

<p>Qapını açım ki, çölə rahat çıx,</p>

<p>Qapını örtəndə soyuq dəyməsin.</p>

<p> </p>

<p>Açılmaz, örtülsə bəxtin qapısı,</p>

<p>Bəxtin gül açarsa dili qapıdır…</p>

<p>Sirləri kilidlər qapılar çox vaxt,</p>

<p>Bütün sevdaların həlli qapıdır.</p>

<p> </p>

<p>Qapılar hamıya ümid yeridir,</p>

<p>Qapıdan asılıb yellənən də var.</p>

<p>Qapı-qapı gəzib qız axtaran kim,</p>

<p>Qapı-qapı gəzib dilənən də var.</p>

<p> </p>

<p>Bütün duyğularım  qapı ağzında,</p>

<p>Bəlkə burda çatdım  mən  kamil yaşa.</p>

<p>Hələlik  gözləym qapı ağzında,</p>

<p>Hələ haqq etmirəm yuxarı başa…</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Söz qabığıdır</strong></p>

<p> </p>

<p>Üzündən tökülən kədər, qaşqabaq,</p>

<p>Əsl üzün deyil, üz qabığıdır.</p>

<p>Kimisə seyr etsə qəmli gözlərin,</p>

<p>O, gözdən ayrlan göz qabığıdır.</p>

<p> </p>

<p>Göydən salam alıb, bir öyüd versən,</p>

<p>Onda sən içində nə böyüdərsən.</p>

<p>Dəyirman daşında söz üyüdürsən,</p>

<p>Bəlkə o, söz deyil, söz qabığıdır?</p>

<p> </p>

<p>Nədənsə sevməyir əfəli dünya,</p>

<p>Toxumtək çücərdir cəfanı dünya.</p>

<p>Deyəsən, geyinib kəfəni dünya,</p>

<p>O ki kəfən deyil, öz qabığıdır…</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Sən mənim sözümü tutmursan axı</strong></p>

<p> </p>

<p>Bu sevda yarımçıq qalmamalıydı,</p>

<p>Ona qəm şərabı dolmamalıydı.</p>

<p>Niyə belə oldu, olmamalıydı,</p>

<p>Sən mənim sözümü tutmursan axı.</p>

<p> </p>

<p>Dedim ki, qoymayaq eşqimiz sönə,</p>

<p>Təəssüf edirəm hər ötən günə.</p>

<p>Hətta qisasla da qorxutdum, yenə,</p>

<p>Ətəyindən daşı atmırsan axı.</p>

<p> </p>

<p>Dənizdən buluda yığılıram mən,</p>

<p>Sonra yağış kimi dağılıram mən.</p>

<p>Elə bil təzədən doğuluram mən,</p>

<p>Mənimtək dənizdə batmırsan axı.     </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Otuz il sonra</strong></p>

<p> </p>

<p>Bu, tale yazısı, yoxsa təsadüf…</p>

<p>Nədirsə, şükürlər olsun bu günə.</p>

<p>Son görüş yerində – bax elə burda,</p>

<p>Düz otuz il sonra rastlaşdıq yenə.</p>

<p> </p>

<p>Buradan ayrıldı bizim yolumuz,</p>

<p>Zorla tərpənirdik öz yerimizdən.</p>

<p>Sən mənə, mən sənə – əlvida – dedik,</p>

<p>Halallıq istədik bir-birimizdən.</p>

<p> </p>

<p>Çöhrəndən oxudum həyat yolunu,</p>

<p>Çöhrənə illərdən qəm qarışmışdı.</p>

<p>Gözlərin yenə də işıq saçırdı,</p>

<p>Azca saç ağarmış, üz qırışmışdı.</p>

<p> </p>

<p>Döğma insanlartək salamlaşdıq biz,</p>

<p>Elə sakit-sakit nəsə danışdın.</p>

<p>Bir az ürkək-ürkək, bir az mənalı,</p>

<p>Həyat tarixçəni qısa danışdın.</p>

<p> </p>

<p>Bir onu qabartdın, xoşbəxtsən guya,</p>

<p>O başda görünən – evindir, – dedin.</p>

<p>Artıq ailəlidir oğlun, qızın da,</p>

<p>Qolundan tutduğun – nəvəndir, – dedin.</p>

<p> </p>

<p>Nəvəni görürəm, heç soruşmuram,</p>

<p>Bu gözəl uşağın neçə yaşı var?</p>

<p>Nəvənin alnından öpürəm indi,</p>

<p>Belə öpüşlərin iki başı var.</p>

<p> </p>

<p>Bəlkə ayırmayıb bu yer bizi heç,</p>

<p>Vida anlarını il ilə verib?!</p>

<p>Burada təzədən görüşməyə də,</p>

<p>Bizə otuz illik fasilə verib.</p>

<p> </p>

<p>Bəlkə də Tanrının lütfüdür bizə,</p>

<p>Yəqin çəkməyibdir bizdən əlini.</p>

<p>Vüsala çatmadıq, bəlkə qeyd edək,</p>

<p>Burda ayrılığın otuz ilini?!</p>

<p> </p>

<p>Necə də dəyişir taleyin hökmü,</p>

<p>Düşər-düşməzi var xeyrin-şərin də.</p>

<p>Qolundan tutduğun nəvənə baxdım,</p>

<p>Mən idim bir zaman onun yerində.</p>

<p> </p>

<p>Bir qutsal məkandır bu yer bəlkə də,</p>

<p>Burada tapırlar sevən-sevəni.</p>

<p>Deyirəm, nə yaxşı yanında gördüm,</p>

<p>Özgə bir şəxsi yox, doğma nəvəni…</p>

[#item_full_content]

<p><strong>Ruhum bağ salıbdır obir Allaha</strong></p><p>Oddan yaranmaqla öyünmə çox da,</p><p>Mən də Od yurdunun oğluyam, şeytan.</p><p>Səni Tanrı göydən yerə düşürdü,</p><p>Mən isə göylərə bağlıyam şeytan.</p><p> </p><p>Artıq qəzəbindən özün yan,kül ol,</p><p>Bəs edər insana bəslədiyin kin.</p><p>Deyən vaxtı çatıb,məndən uzaqlaş,</p><p>Sən odlar yurdunun oğlundan çəkin.</p><p> </p><p>Tanrım, bağışla</p><p> </p><p>Düşündüm,özümü dərk edim bir az,</p><p>Ayaq tutan yerdən heç qaçmamışam.</p><p>Yerdəyəm,göydəyəm, bilmədim bunu,</p><p>Mən özüm-özümdən baş açmamışam.</p><p> </p><p>O qədər yazdım ki,bir cümlə cıxdı,</p><p>O,Böyük  Mütləqdir, O, böyük cümlə.</p><p>Tapındım,sığındım,pənah apardım,</p><p>Şeytandan,İblisdən görəndə həmlə.</p><p> </p><p>Bizim kitabımız göydən gəlibdir,</p><p>Bir hikmət axtardım hər ayəsində.</p><p>Dərin  zülmətləri yarıb keçmişəm,</p><p>Tanrıdan aldığım nur sayəsində.</p><p> </p><p>Kim deyir mən elə hamı kimiyəm,</p><p>Hamı mənim kimi seçilə bilməz.</p><p>Bütün sevdaların əhdi,peymanı,</p><p>Tanrı sevgisiylə ölçülə bilməz.</p><p> </p><p>Bu çay dağları da tən yarı bölür,</p><p>Bu çay ayrı salıb sal qayaları.</p><p>Çayın bu tayında quzu mələşir,</p><p>Obiri tayında ot tayaları.</p><p> </p><p>Bir duası vardır hər çiçəyində,</p><p>Qucağını açar çiçəklər mənə.</p><p>Bura elə yerdir,elə məkandır,</p><p>Gülməyi tapşırdı mələklər mənə.</p><p> </p><p>Havaya heç zaman söz buraxmadım,</p><p>Heş kəs inciməsin mənim sözümdən.</p><p>Yerin günahını mən də daşıdım,</p><p>Şikayət edirəm özüm-özümdən.</p><p> </p><p>Bir göz qırpımında günah yuyulmaz,</p><p>Günahlar yuyular qarla,yağışla.</p><p>Təzədən o qıza gözüm sataşdı,</p><p>Dedim, günahımı, Tanrım, bağışla.</p><p> </p><p>Özünü sayırsan bəşərdən üstün,</p><p>Toruna düşübdür  bilmədən çoxu.</p><p>Bütün mələkləri Tanrı yaradıb,</p><p>Sən də mələklərin birisən axı.</p><p> </p><p>Yurdumun odudur gözünə girən</p><p>Harada  varamsa  burun soxursan.</p><p>Elə addım-addım izləməklə də,</p><p>Həm mən,həm yurdumdan əvəz çıxırsan.</p><p> </p><p>Məni eşq yandırdı  güclü oduyla,</p><p>Cəhənnəm odundan uzağam daha.</p><p>Sən məni yandıra bilmərsən şeytan,</p><p>Ruhum bağ salıbdır obir Allaha</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Bəlkə həyatımdan çıxıb gedirsən</strong></p><p> </p><p>Bunun özü necə vurulmaqdır ki,</p><p>Sadəcə gözücu baxıb gedirsən</p><p>Özümə gəlməmiş səni görəndə,</p><p>Bir göz tətiyini sıxıb gedirsən.</p><p> </p><p>Dedim ki,özümə bir güc  gələrəm,</p><p>O incə qəlbində eşq incələrəm.</p><p>Nədən  boşa gedir düşüncələrim,</p><p>Hər şeyi bir anda yıxıb gedirsən.</p><p> </p><p>Gün vurub sübh çağı oyananda da,</p><p>Görmürsən yanında dayananda da.</p><p>Hər dəfə gözümdən yayınanda da,</p><p>Bəlkə  həyatımdan çıxıb gedirsən.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Yarımçıq bəndimi tamamlamadım</strong></p><p> </p><p>Baxırsan zamana cürətlidir ki,</p><p>Hər gün bir dərd qoyur yaşımın üstə.</p><p>Dalğalar o qədər sürətlidir ki,</p><p>Sahilə tullanır başımın üstdən.</p><p> </p><p>Bəzən gil,palçıqdan məzar tikirəm,</p><p>Görən nə olacaq məzar dibində?</p><p>Eh, gör mən də nəyin dərdin çəkirəm,</p><p>Ağlım başımdadır, pulum cibimdə.</p><p> </p><p>Sözü öz dilimdə bişirməmişdən,</p><p>Yüz dəfə keçirdim onu ələkdən.</p><p>Bu gülü dərirəm, keçib iş-işdən,</p><p>Güllər də bezibdi bakirəlikdən.</p><p> </p><p>Eh,kiməm, tənhayam, bəlkə adayam,</p><p>Onunçün insan tək ölə bilmirəm.</p><p>Ona xəbər verin mən buradayam,</p><p>Körpü istündəyəm,gələ bilmirəm.</p><p> </p><p>Deyəsən bu yerdə tükənir sözüm,</p><p>Bir uşaqlıq cağım düşür yadıma.</p><p>Yerdə ulduz olmaq nəyimə lazım,</p><p>Göydə bir ulduza verin adımı.</p><p> </p><p>Oqız salam verir gözləri ilə,</p><p>Oqızı mən indi tamam anladım,</p><p>Nə qədər sabahlar ötüşsə belə,</p><p>Yarımçıq bəndimi tamamlamadım.</p><p> </p><p>Boylandım sola da,baxdım sağa da,</p><p>Qalmışam məsum tək ortada hələ.</p><p>Vaxt tapa bilmədim qocalmağa da,</p><p>Necə oturmuşam partada hələ.</p><p> </p><p>Dünyanın həm özü,həm dərdi ağır,</p><p>Onu gəzdirirəm  bir qolum üstə.</p><p>Hamı danışsa da kim-kimə baxır,</p><p>Zaman davam edir öz yolu üstə.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Göylərdə uçmağı bacarmadıqsa…</strong></p><p> </p><p>Bəzən günəş kimi güldün üzümə,</p><p>Bəzən də yolumda duman,çən oldun.</p><p>Bu uzun illərin sevda nurundan,</p><p>Od alan mən oldum, donan sən oldun.</p><p> </p><p>Bəzən düşündüm ki, bu qız görəsən,</p><p>Niyə razı qalmır saf diləyimdən.</p><p>Qəlbimi açmağa yollar aradım,</p><p>Yol açdı dilimə söz ürəyimdən.</p><p> </p><p>Göylər od tutmuşdu, yanırdı qürub,</p><p>Ruhumsa əsirdi o an təlaşdan.</p><p>Bax o qürub çağı qarşında durub,</p><p>“Qız sənə aşiqəm”- dedim yavaşdan</p><p> </p><p>Soyuq baxışların bağrımı dəldi,</p><p>Söndü ümidlərim, söndü büsbütün.</p><p>Yaxşı ki, bir azca insafa gəldin,</p><p>“Elçi göndərərsən, baxarıq”- dedin.</p><p> </p><p>Elə bil unutdun,dandın bu zaman,</p><p>Eşqin od çağını, alov cağını…</p><p>Sən necə üzümə söylədin,gülüm,</p><p>Mənə yox,elçiyə inandığını.</p><p> </p><p>Bilmədin içimdə dolaşır nələr,</p><p>Varmı iç dünyamı ölçən ölçülər?!</p><p>Sənli ürəyimdə bir sevda mələr,</p><p>Necə deyəcəkdi bunu elçilər.</p><p> </p><p>Elçi nə biləydi,mən nə çəkirəm.</p><p>Bu iş belə getməz,yox belə qalmaz.</p><p>O vaxt dəniz idi qəlbim səninlə,</p><p>İndi ümmanlarla heç belə dolmaz.</p><p> </p><p>Elə bil göylərdə uçurdu ruhum,</p><p>Ən uca göylərdən bir sözlə düşdüm.</p><p>Səndən çox əzablar görsəm də ancaq,</p><p>Bu ağır cavabı gözləməmişdim.</p><p> </p><p>Gözümdə kainat talandı yenə,</p><p>Daha mənim deyil oulduz,oay.</p><p>Göydəki qapılar bağlandı mənə,</p><p>Yer öz qapısını açdı taybatay.</p><p> </p><p>Elçilər söyləsin sözünü qısa,</p><p>Elçilər danışsın,biz səssiz qalaq.</p><p>Göylərdə uçmağı bacarmadıqsa,</p><p>Bir cüt çiçək kimi yerlərdə solaq.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Şair ruhdur, gözəl mələk</strong></p><p> </p><p>Şair ruhdur, gözəl mələk, əzizim,</p><p>Cənnət üçün yaranmışlar tək-təkdi.</p><p>Bu dünyada şair dərddən üzülər,</p><p>Bu dünyada mələk elə mələkdi.</p><p> </p><p>Şair-gözəl qohumdular əzəldən,</p><p>Hansı dünya, hansı məkan fərqi yox.</p><p>Bu dünyada şairləri üzənlər,</p><p>O, dünyada ruhlarını qoruyur.</p><p> </p><p>Şair təbi, gözəl nuru həyatdı,</p><p>Kainatda xoşbəxtliyin açarı.</p><p>Tanrım, niyə Sən bəndələr yaratdın,</p><p>Gözəlləri şairlərdən qaçırır.</p><p> </p><p>Şair Tanrı sevgisindən doğulub,</p><p>Gözəl-mələk lap Tanrının yanında.</p><p>Ey gözəllər şairlərdən qaçmayın,</p><p>Qoy birləşək lap Tanrının yanında.</p><p> </p><p>Şair ruhdur, gözəl mələk,dərd-qəmi,</p><p>Hamı bilir bir-birindən çəkər kim.</p><p>            Ey şairlər six cənnətə getməyin,</p><p>            Cənnətdə də ruha mələkdi hakim.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Özünü sevdirə bilmirsən mənə</strong></p><p> </p><p>Özünü sevdirə bilmirsən mənə,</p><p>Sən özün gedirsən qəmin üstünə.</p><p>Guya ki, günahkar mənəm həmişə,</p><p>Hər şeyi yıxırsan mənim üstümə.</p><p> </p><p>Guya gözəlliyi duymuram, məncə</p><p>Bu  hissi  öncədən qəlb etməliydi.</p><p>Razı olmasaydım özümdən-dedin,</p><p>Gözəlliyin məni cəlb etməliydi.</p><p> </p><p>Sən mənim içimi duymalısan, qız,</p><p>Səni uzaq edən içimdir mənim.</p><p>Gözəlsən ölçüyə sığışmalısan,</p><p>Şairəm sonsuzluq ölçümdür mənim.</p><p> </p><p>Eşq də tarazlığı sevir əzizim,</p><p>Çalış tikanı da gülə döndərək.</p><p>İçim okeandır, ümmandır mənim,</p><p>Deyirsən, gəl onu gölə döndərək.</p><p> </p><p>Məndən sevgi payı istəyirsənsə,</p><p>Onu xırdalama, etmə heç xırda.</p><p>Okeana çaylar, dənizlər sığar,</p><p>Göllər bataqlıq da olar axırda.</p><p> </p><p>Həyatda yarıyıb kimlər sevgidən,</p><p>O, bəzən şirindir, bəzən acıdır.</p><p>Sevilməmək sənə dərddirsə mənə,</p><p>Eşqlər həyatımın taxtı-tacıdır.</p><p> </p><p>Gözəlliyi duymaq şairə nədir,</p><p>Şair gözəlliyi tora salır bil.</p><p>Şairin içində nurdandır o, tor,</p><p>Hörümçək toruna düşən tək deyil.</p><p> </p><p>Deyirəm sevilsin, sevsin insanlar,</p><p>Hamı sadiq olsun öz aşiqinə.</p><p>Gözələ vurular minlər, milyonlar,</p><p>Yenə möhtacdırlar şair eşqinə.</p><p> </p><p>Şairlər sevərlər bəni-insanı,</p><p>Şairlər göyləri yerlərə qatar.</p><p>İnsan yox şairdən eşq umursansa,</p><p>Ondan bir damla pay sənə də çatar.</p><p> </p><p>Tükənməz  oyundur sevgi həyatda,</p><p>Uduzdun nəmləmə qəmdən gözünü.</p><p>Niyə sevilmirsən günahkar tapma,</p><p>Çalış sevdirməyə bacar özünü.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>GÖYLƏR QİSMƏTİMDİR</strong></p><p> </p><p>Yenə üz tutmuşam kədər dağına,</p><p>Dağ saxlamaz dərdi, əlacı göydə.</p><p>Ömrüm sanki dönüb göy qurşağına,</p><p>Bir ucu yerdədir, bir ucu göydə.</p><p> </p><p>Yaşamaq özü də zülümdür, Allah,</p><p>Hələ dayanmıram, hələ gedirəm.</p><p>Ömrün son mənzili ölümdür, Allah,</p><p>Mən oraya gülə-gülə gedirəm.</p><p> </p><p>Göy imiş bəlkə də əzəl qismətim,</p><p>Günəşə baxıram, Aya baxıram.</p><p>Bu yer qurtaracaq günahdan çətin,</p><p>Günahı olmayan Göyə baxıram.</p><p> </p><p>Bəlkə də arıya bənzəyək bir az,</p><p>Günah əməllərin onda sonu var.</p><p>Arı pətəyində ilahi nizam,</p><p>Arı dünyasının öz qanunu var.</p><p> </p><p>Tanrı göy üzünü qorumaq üçün,</p><p>Təmizlik bəxş etdi ançaq göylərə.</p><p>İlahi mələklər göylərdə sakin,</p><p>Öz şər mələyini göndərdi yerə.</p><p> </p><p>Pozulur dünyada haqqın gərdişi,</p><p>Bu dünya fırlanır, çox nəhs fırlanır.</p><p>Qiyamətə qalıb dünyanın işi.</p><p>Çünki dünyamızda İblis fırlanır.</p><p> </p><p>Göydə ulduz payım, göydə bürc payım,</p><p>Taleyim, qismətim göylərə bağlı.</p><p>Ruhuma Tanrıdan gələn güc payı,</p><p>Mütləq Yaradanı dərk edən ağlım.</p><p> </p><p>Nədən sıxılıram, İlahi, nədən,</p><p>Deyəsən cismimə bu dünya evdir.</p><p>Tapmıram bu sirrin izahın nədən,</p><p>Yerdə yaşasam da, göyləri sevdim.</p><p> </p><p> </p><p>Yenə üz tutmuşam kədər dağına,</p><p>Dağ saxlamaz dərdi əlacı göydə.</p><p>Ömrüm sanki dönüb göy qurşağına,</p><p>Bir ucu yerdədir,bir ucu göydə.</p><p> </p><p> </p><p>Domino daşı</p><p> </p><p>Gördük həyatımız rəvan getməyir,</p><p>Nə dodaq çatladaq, nə ağız büzək.</p><p>Varsa qarşımızda domino daşları,</p><p>Götürüb qaydayla sıraya düzək.</p><p> </p><p>Dominoya baxmayaq qumar daşıtək,</p><p>Onun öz sirri var, öz qaydası var.</p><p>Kiməsə bu daşlar hikmət dərsidir,</p><p>Kiməsə hardasa bir faydası var.</p><p> </p><p>Əgər dominodasan, oyna sonacan,</p><p>Kiçikdir, böyükdür, atma daşını.</p><p>Ağqoşa düşəndə heyfislənməyin,</p><p>Heç də reklam etmə altıqoşanı.</p><p> </p><p>Sən nə oynayırsan oyna sonacan,</p><p>Özünlə bir çilingağacı daşı.</p><p>Daş üstə daş qoymaq hünərdir indi,</p><p>Bir şansdır bu, olsa lap domino daşı.</p><p> </p><p>Görərsən bu daşlar nədən düzəlib?</p><p>Bəlkə də təsəlli vermək üçündü.</p><p>Bütün qoşaları atdım qırağa,</p><p>Mənə uyğun gələn dördün üçüdü.</p><p> </p><p>Hələlik tənhayam bu həyatda mən,</p><p>Hələlik seçirəm ağın birini.</p><p>Domino daşında bir nizam vardır,</p><p>Hər daş tamamlayır ancaq yerini,</p><p> </p><p>Ağ yolun yolçusu ağqoşa deyil,</p><p>O, bir heçlik kimi sənə həmlədir.</p><p>Bir az qəribədir həyat oyunu,</p><p>Onun gedişləri kədər, qəmlədir.</p><p> </p><p> </p><p>Dünya qərar tutub qoşalar üstə</p><p>Yoxsa ilişərdi tində, dalanda.</p><p>Tək övlad sonsuzluq sayılır bəzən,</p><p>Yaxşıdır övlad da qoşa olanda.</p><p> </p><p>Bir də görürsən ki, ötdü cavanlıq,</p><p>Ömrün axırına, başa gedirik.</p><p>Hərdən ömrümüzü yelə tapşırıb,</p><p>Hərdən bu dünyayla qoşa gedirik.</p><p> </p><p>Dünya qoşalara görə yaşayır,</p><p>Olsun gündüz-gecə, ya axşam-səhər.</p><p>Qoşalar olmasa, dünya olmazdı,</p><p>Ömrünü vurardı ya da bir təhər.</p><p> </p><p>Dominodan ev tikib sevinmək üçün,</p><p>Onun daşlarını düzdük sıraya.</p><p>Oyunda ən böyük məqamdır bəlkə,</p><p>Ən böyük qoşalar çıxsa araya.</p><p> </p><p>Dominoya kökləyək arzuları biz,</p><p>Çıxaq bir qabıqdan, çıxaq dəridən.</p><p>Bəlkə qarşımıza qoşalar çıxdı.</p><p>Canımız qurtardı ağın birindən.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Ürəyimdən çıxmısan</strong></p><p> </p><p>Ürəyim çırpınür “yar” deyə-deyə,<br />Ürək nə deyirsə yara yazıram.<br />Səni düşünəndə çox zaman gülüm,<br />Qəlbimin səsinə qulaq asıram.</p><p> </p><p>Sevgi okeandır ucsuz-bucaqsız,<br />Onun dalğaları ömrə yığışır.<br />Eşqin sərhədləri hüdudsuzdursa<br />Bəs nədən bir kiçik qəlbə sığışır?</p><p> </p><p>Bizi bağlayan çox tellər yoxsa da,<br />Sənə ürəyimlə bağlanmışam mən.<br />Vətən fədaisi cənnətə gedər,<br />Eşqin fədaisi dönər dinindən.</p><p> </p><p>Ləpəli dənizdir ürəyim yəqin,<br />Çaytək ürəyimə axmısan mənim.<br />Bilmirəm dünyaya insan tək gəldin,<br />Yoxsa ürəyimdən çıxmısan mənim.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Tələsmə hələlik adi olmağa</strong></p><p> </p><p>Sən öz vücudunu kətandan örtmə,</p><p>Əncir yarpağından ilmələr elə.</p><p>Necə də sirlisən, sirlisən gülüm,</p><p>Sən öz yaxandakı düymələr ilə.</p><p> </p><p>Belə sirli olmaq, qapalı olmaq,</p><p>Sanki dağ başına ucaldır səni.</p><p>Səndə xəzinə var, necə xəzinə,</p><p>Düymələr gizlədir o, xəzinəni.</p><p> </p><p>Tələsmə hələlik adam olmağa,</p><p>Yoxsa  mənim kimi yetim qalarsan.</p><p>Yaxanda düymələr açılar birdən,</p><p>Birdən səndən iraq insan olarsan.</p><p> </p><p>Qadına mələk sirli qalmağa,</p><p>Tanrı özü verər macal həmişə.</p><p>Tanrının sevimli bəndəsi olub,</p><p>Sən də sirli qalıb ucal həmişə.</p><p> </p><p>Düymədə sirr vardır, ilahi bir sirr,</p><p>Bu sirdən ruhuna şəfəq saçılar.</p><p>Tanrı sınağıdır qadın sirləri</p><p>Düymə boşalarsa sirlər açılar.</p><p> </p><p>Gizlət xəzinəni, əzizim gizlət,</p><p>Bir az da möhkəmlət qapantıları.</p><p>Xəzinə taparlar yerin altından,</p><p>Sonda gizlədərlər tapıntıları.</p><p> </p><p>Tələsmə hələlik adi olmağa,</p><p>Sən də mənim kimi yetim qalarsan.</p><p>Yaxanda düymələr açılar birdən,</p><p>Qorxuram ki, birdən  insan olarsan.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>O QIZIN GÖZLƏRİ YOL ÇƏKİR HƏLƏ</strong></p><p> </p><p>Belə tənhalığa yovuşa bilmir,</p><p>İçindəki qəmdən sovuşa bilmir.</p><p>O qız sevdiyinə qovuşa bilmir</p><p>O qızın gözləri yol çəkir hələ.</p><p> </p><p>Hələ boynu bükük gülə bənzəyir,</p><p>Sözünün üstündə durub gözləyir.</p><p>Ürək üsyan edir, ağıl “döz” deyir,</p><p>O qızın gözləri yol çəkir hələ.</p><p> </p><p>Sevənlər son məktub yazıb gedirlər,</p><p>Bəxtdən gileylənib, susub gedirlər.</p><p>Qapıdan elçilər küsüb gedirlər,</p><p>O qızın gözləri yol çəkir hələ.</p><p> </p><p>Eşqin atəşində yanıb bişəcək,</p><p>Üç il belə getdi, gözlər beşəcən,</p><p>Bəxti göy zənbillə göydən düşəcək,</p><p>O qızın göləri yol çəkir hələ.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>TƏNDİR</strong></p><p> </p><p>Niyə həyətlərdə təndir azalır,</p><p>Bəlkə od payımız yaddan çıxıbdır?</p><p>Bizim yurdumuzun od ürəyi var,</p><p>Bizim çörəyimiz oddan çıxıbdır.</p><p> </p><p>Tanri bu torpağa od ruhu verib,</p><p>Odlar diyarını odla yaşadar.</p><p>Tanrı yaradıbsa ruh verib demək,</p><p>Hətta torpağa da, hətta daşa da.</p><p> </p><p>Müqəddəs təndirdə odla oynamaq,</p><p>Hörmüzə, Odərə hörmət işidir.</p><p>Həyətdə tikilən təndir, qardaşım,</p><p>Yurdun oda olan sitayişidir.</p><p> </p><p>Təndirdən od çıxır, oddan tullanım,</p><p>Onda itəcəkdir hər ağrı-acım.</p><p>Kündəni təndirə yapdığı anda,</p><p>Oda, bərəkətə əyilir bacım.</p><p> </p><p>Tanrı bu torpağa od ruhu verib,</p><p>Bəxtini yazmaqsa yaddan çıxıbdır.</p><p>Təndirdə həm od var, həm də bərəkət,</p><p>Bizim çörəyimiz oddan çıxıbdır.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Qapı ağzında</strong></p><p> </p><p>Sizin evinizə behişt deyərəm,</p><p>Məndən soruşsalar behiştin hanı?</p><p>Yolüstü bir dəstə gül alım sənə,</p><p>Bəlkə də telinlə dəyişdim onu.</p><p> </p><p>Bu şəhər nə bilir, kimik, nəçiyik,</p><p>Bir  dost  kimi  sizə gedirik qoşa.</p><p>Çatdıqsa, qoy durum  qapı ağzında,</p><p>Özünsə addımla yuxarı başa.</p><p> </p><p>Yolu da yüz dəfə ölçüb biçirəm,</p><p>Ya yolu genəltdim, ya da ki, yoldum.</p><p>Bilirəm xeyri də olmadı bunun,</p><p>Nə irəli düşdüm, nə geri qaldım.</p><p> </p><p>Qapının ağzını xoşlayıram mən,</p><p>Evdə tam başqadır yerişin sənin.</p><p>Qapını açım ki, çölə rahat çıx,</p><p>Qapını örtəndə soyuq dəyməsin.</p><p> </p><p>Açılmaz, örtülsə bəxtin qapısı,</p><p>Bəxtin gül açarsa dili qapıdır…</p><p>Sirləri kilidlər qapılar çox vaxt,</p><p>Bütün sevdaların həlli qapıdır.</p><p> </p><p>Qapılar hamıya ümid yeridir,</p><p>Qapıdan asılıb yellənən də var.</p><p>Qapı-qapı gəzib qız axtaran kim,</p><p>Qapı-qapı gəzib dilənən də var.</p><p> </p><p>Bütün duyğularım  qapı ağzında,</p><p>Bəlkə burda çatdım  mən  kamil yaşa.</p><p>Hələlik  gözləym qapı ağzında,</p><p>Hələ haqq etmirəm yuxarı başa…</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Söz qabığıdır</strong></p><p> </p><p>Üzündən tökülən kədər, qaşqabaq,</p><p>Əsl üzün deyil, üz qabığıdır.</p><p>Kimisə seyr etsə qəmli gözlərin,</p><p>O, gözdən ayrlan göz qabığıdır.</p><p> </p><p>Göydən salam alıb, bir öyüd versən,</p><p>Onda sən içində nə böyüdərsən.</p><p>Dəyirman daşında söz üyüdürsən,</p><p>Bəlkə o, söz deyil, söz qabığıdır?</p><p> </p><p>Nədənsə sevməyir əfəli dünya,</p><p>Toxumtək çücərdir cəfanı dünya.</p><p>Deyəsən, geyinib kəfəni dünya,</p><p>O ki kəfən deyil, öz qabığıdır…</p><p> </p><p> </p><p><strong>Sən mənim sözümü tutmursan axı</strong></p><p> </p><p>Bu sevda yarımçıq qalmamalıydı,</p><p>Ona qəm şərabı dolmamalıydı.</p><p>Niyə belə oldu, olmamalıydı,</p><p>Sən mənim sözümü tutmursan axı.</p><p> </p><p>Dedim ki, qoymayaq eşqimiz sönə,</p><p>Təəssüf edirəm hər ötən günə.</p><p>Hətta qisasla da qorxutdum, yenə,</p><p>Ətəyindən daşı atmırsan axı.</p><p> </p><p>Dənizdən buluda yığılıram mən,</p><p>Sonra yağış kimi dağılıram mən.</p><p>Elə bil təzədən doğuluram mən,</p><p>Mənimtək dənizdə batmırsan axı.     </p><p> </p><p> </p><p><strong>Otuz il sonra</strong></p><p> </p><p>Bu, tale yazısı, yoxsa təsadüf…</p><p>Nədirsə, şükürlər olsun bu günə.</p><p>Son görüş yerində – bax elə burda,</p><p>Düz otuz il sonra rastlaşdıq yenə.</p><p> </p><p>Buradan ayrıldı bizim yolumuz,</p><p>Zorla tərpənirdik öz yerimizdən.</p><p>Sən mənə, mən sənə – əlvida – dedik,</p><p>Halallıq istədik bir-birimizdən.</p><p> </p><p>Çöhrəndən oxudum həyat yolunu,</p><p>Çöhrənə illərdən qəm qarışmışdı.</p><p>Gözlərin yenə də işıq saçırdı,</p><p>Azca saç ağarmış, üz qırışmışdı.</p><p> </p><p>Döğma insanlartək salamlaşdıq biz,</p><p>Elə sakit-sakit nəsə danışdın.</p><p>Bir az ürkək-ürkək, bir az mənalı,</p><p>Həyat tarixçəni qısa danışdın.</p><p> </p><p>Bir onu qabartdın, xoşbəxtsən guya,</p><p>O başda görünən – evindir, – dedin.</p><p>Artıq ailəlidir oğlun, qızın da,</p><p>Qolundan tutduğun – nəvəndir, – dedin.</p><p> </p><p>Nəvəni görürəm, heç soruşmuram,</p><p>Bu gözəl uşağın neçə yaşı var?</p><p>Nəvənin alnından öpürəm indi,</p><p>Belə öpüşlərin iki başı var.</p><p> </p><p>Bəlkə ayırmayıb bu yer bizi heç,</p><p>Vida anlarını il ilə verib?!</p><p>Burada təzədən görüşməyə də,</p><p>Bizə otuz illik fasilə verib.</p><p> </p><p>Bəlkə də Tanrının lütfüdür bizə,</p><p>Yəqin çəkməyibdir bizdən əlini.</p><p>Vüsala çatmadıq, bəlkə qeyd edək,</p><p>Burda ayrılığın otuz ilini?!</p><p> </p><p>Necə də dəyişir taleyin hökmü,</p><p>Düşər-düşməzi var xeyrin-şərin də.</p><p>Qolundan tutduğun nəvənə baxdım,</p><p>Mən idim bir zaman onun yerində.</p><p> </p><p>Bir qutsal məkandır bu yer bəlkə də,</p><p>Burada tapırlar sevən-sevəni.</p><p>Deyirəm, nə yaxşı yanında gördüm,</p><p>Özgə bir şəxsi yox, doğma nəvəni…</p>  

BİR CAVAB BURAXIN

ŞƏRHİNİZİ DAXİL EDİN!
BURAYA ADINIZI DAXİL EDİN